Projekt
“Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu wagon – otoczenie.”
Projekt realizowany w konsorcjum Katedrą Eksploatacji Systemów Technicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Cele projektu
Opracowanie rozwiązania wsparcia pracowników Tankwagon pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan wagonów i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji taboru. Kompleksowe oraz zintegrowane rozwiązanie umożliwi poprawę efektywności pracy i niższe koszty usług.

Planowane efekty
Praktycznym efektem realizacji projektu jest stworzenie narzędzia do optymalizacji polityki utrzymania taboru kolejowego, potrafiącego wykorzystać informacje o stanie komponentów i systemów w celu zdefiniowania optymalnej polityki utrzymania taboru kolejowego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 790 810,29 zł

Dofinansowanie projektu z UE: : 7 003 895,60 zł

Tankwagon Sp. z o. o. to doświadczony partner w zakresie wynajmu wszelkiego rodzaju wagonów towarowych. Oferujemy Państwu wagony towarowe do użytku w całej Europie. Nasz tabor to przede wszystkim wagony typu Eanos, Eaos, Fac, Fcs, Fas, Res, Uagpps i Z, do przewozu żywności, produktów chemicznych, lekkich i ciężkich produktów ropopochodnych i gazów.
Obecnie nasze wagony są wykorzystywane między innymi w Belgii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Austrii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach i w Rumunii. Czy wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Jeśli tak, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności na następnych stronach. Oczywiście zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu!